Năm hoàn thành
2009
Quy mô dự án
6.9 ha
Vị trí
Quận Tân Phú
Dịch vụ tiện ích

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit.

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud...
Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud...
Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud...
Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud...
Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud...
Hợp tác phát triển
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Liên hệ
Số điện thoại
Email
Địa chỉ

SCID sử dụng các cookie cần thiết để vận hành website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn với SCID, bao gồm việc hiển thị cho bạn nhiều nội dung được cá nhân hóa và các quảng cáo phù hợp hơn

Tìm hiểu thêm