Ông. Đoàn Trần Thái Duy
Phó Tổng Giám Đốc SCID, Thành viên Hội đồng quản trị
Quá trình công tác
 • Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID); Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)
  Từ 04/2021 - nay
 • Giám đốc Phòng Kỹ thuật Trang thiết bị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)
  Từ 05/2020 - 04/2021
 • Phó Giám đốc Phòng Phát triển Dự án, Giám đốc Phòng Đầu tư Phát triển Bất động sản Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)
  Từ 05/2007 - 03/2016
 • Phó Ban thường trực dự án 86 NTMK, Quận 3 và Tân Phong, Quận 7 Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)
  Từ 12/2006 - 05/2007
 • Du học thạc sĩ tại nước Úc
  Từ 02/2005 - 09/2006
 • Nhân viên Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco)
  Từ 01/2003 - 02/2005

SCID sử dụng các cookie cần thiết để vận hành website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn với SCID, bao gồm việc hiển thị cho bạn nhiều nội dung được cá nhân hóa và các quảng cáo phù hợp hơn

Tìm hiểu thêm