Ông. Lê Trường Sơn
Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Thành viên Hội đồng quản trị
Quá trình công tác
 • Công tác tại Cảng Sài Gòn
  12/1995 - 10/1997
 • Cán bộ, Phòng Hỗ Trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trung tâm Xúc tiến Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh
  11/1997 - 12/1998
 • Phó - Trưởng phòng Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh.
  12/1998 - 02/2001
 • Đi học Xúc tiến Đầu tư tại Cộng hòa Liên Bang Đức theo học bổng chính phủ Đức và Quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
  02/2001 - 8/2002
 • Quyền Trưởng Phòng Xúc tiến Đầu tư - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
  9/2002 - 11/2003
 • Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
  11/2003 - 2/2005
 • Phó Đại diện, Trưởng Đại diện Văn Phòng Đại diện Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore (theo điều động của Ủy ban Nhân dân thành phố)
  3/2005 - 10/2007
 • Phó Giám đốc, Giám đốc Bộ phận Phát triển mạng lưới thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)
  11/2007 - 3/2013
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Phát triển khu phức hợp Việt Sin (Liên doanh thuộc Saigon Co.op)
  4/2013 - 6/2016
 • Trưởng ban Chiến lược Tổng thể Saigon Co.op, Kiêm Giám đốc Đầu tư, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sài Gòn Văn Đồng (trực thuộc Saigon Co.op)
  7/2016 - nay

SCID sử dụng các cookie cần thiết để vận hành website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn với SCID, bao gồm việc hiển thị cho bạn nhiều nội dung được cá nhân hóa và các quảng cáo phù hợp hơn

Tìm hiểu thêm