Ông. Phạm Trung Kiên
Phó Tổng Giám Đốc Saigon Co.op, Tổng Giám Đốc SCID, Thành viên Hội đồng quản trị
Quá trình công tác
 • Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID); Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thương mại Dịch vụ Toàn Tâm; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hệ thống phân phối Đà Nẵng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Xuân Oai; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Pleiku
  Từ 01/2016 - nay
 • Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Ủy viên Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)
  Từ 04/2010 - 12/2015
 • Giám đốc Phòng Phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Ủy viên Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)
  Từ 07/2007 - 04/2010
 • Du học Thạc sĩ Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại nước Úc (Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ)
  Từ 06/2006 - 07/2007
 • Chuyên viên, Phó Phòng Kỹ thuật dự án Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)
  Từ 12/2000 - 05/2006
 • Kiến trúc sư Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM
  Từ 09/1999 - 11/2000

SCID sử dụng các cookie cần thiết để vận hành website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn với SCID, bao gồm việc hiển thị cho bạn nhiều nội dung được cá nhân hóa và các quảng cáo phù hợp hơn

Tìm hiểu thêm