Ông. Vũ Anh Khoa
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op và SCID
Quá trình công tác
  • Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), Chủ tịch Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
    2020 - nay

SCID sử dụng các cookie cần thiết để vận hành website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn với SCID, bao gồm việc hiển thị cho bạn nhiều nội dung được cá nhân hóa và các quảng cáo phù hợp hơn

Tìm hiểu thêm