Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022
Tìm hiểu thêm
Đại hội đồng cổ đông
Các báo cáo
Công bố thông tin
Thông tin khác
Thông tin liên hệ

Hãy để lại thông tin và yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

199-205 Nguyễn Thái Học , Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 28 38360143

Cơ cấu tổ chức

Quy chế và điều lệ
Nội dung Quy chế và điều lệ Nội dung Quy chế và điều lệ Nội dung Quy chế và điều lệ Nội dung Quy chế và điều lệ Nội dung Quy chế và điều lệ Nội dung Quy chế và điều lệ

SCID sử dụng các cookie cần thiết để vận hành website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn với SCID, bao gồm việc hiển thị cho bạn nhiều nội dung được cá nhân hóa và các quảng cáo phù hợp hơn

Tìm hiểu thêm